(+372) 519 76 262

info@evkis.ee

DWA reeglistik. Juhend DWA-A 226

DWA reeglistik. Juhend DWA-A 226

Põhialused aktiivmudaprotsessi dimensioneerimiseks koos aeroobse liigmuda stabiliseerimisega, alates 1000 ie-d

57.00 

Juhend DWA-A 226 Põhialused aktiivmudaprotsessi dimensioneerimiseks koos aeroobse liigmuda stabiliseerimisega, alates 1000 ie-d käsitleb olmereovee bioloogiliseks puhastamiseks mõeldud väikeste, vahemikus 1000 IE kuni 5000 IE, reoveepuhastite planeerimist, ehitamist ja käitamist, kasutades kestusõhutust.

1000 IE kuni 5000 IE määratud ulatus ei tähista kasutusala ülemist piiri. Kestusõhustusega aktiivmudapuhastid sobivad ka puhastitele, mille inimekvivalent on üle 5000 IE, seejuures tuleks dimensioneerimisel lähtuda DWA-A 131 juhendist ” Üheastmelise aktiivmudaprotsessi dimensioneerimine”

Juhend DWA-A 226 on tõlgitud saksa keelest. Juhendi tõlke koostamise ettepaneku on teinud, tõlkimist on korraldanud ning rahastanudEesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts (EVKIS) kooskõlas German Association forWater, Wastewater and Waste ja EVKIS poolt sõlmitud DWA tõlkimiseks avaldamis- ja kasutuslepinguga. EVKIS-el on õigus tõlget müüa ja levitada Eestis elektroonilises vormis koos DRM kaitsega, keelatud on anda tõlke õigusi edasi kolmandatele isikutele. Kõik DWA väljaanded ja nende väljavõtted on autoriõiguse tähenduses kaitstud teosed.

0
    0
    Sinu ostukorv
    Sinu ostukorv on tühiTagasi poodi