(+372) 519 76 262

info@evkis.ee

Meist

Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts (EVKIS) on mittetulundusühing ja kuulub kollektiivliikmena Eesti Ehitusinseneride Liitu. Seltsi liikmeteks on vabatahtlikkuse alusel ühinenud veevarustuse ja kanalisatsiooni (keskkonnatehnika) spetsialistid.

EVKIS-e asutamiskoosolek toimus 6. novembril 2008 aastal. EVKIS-e asutajaliikmeteks on Madis Maddison, Joonas Vaabel, Andres Piirsalu, Tõnu Vürmer, Malle Ütt, Tiina Parm ja Anne Altpere. Asutamiskoosolekul valiti esimene juhatus koosseisus Tõnu Vürmer, Joonas Vaabel, Malle Ütt. Juhatuse esimeheks valiti Malle Ütt. Esimesse volikokku kuulusid Tiit Koppel, Joonas Vaabel, Andres Piirsalu, Tõnu Vürmer, Malle Ütt, Tiina Parm, Anne Altpere, Sirje Lukas, Madis Maddison, volikogu esimeheks valiti Andres Piirsalu.

Seltsi loomisele eelnesid mitmed kokkusaamised, kus mõlgutati mõtteid ja sõnastati loodava seltsi  eesmärgid ja tegevussuunad. Vajadus veevarustuse ja kanalisatsiooni insenere koondava ühingu järgi oli selgelt olemas. Kes siis ikka, kui mitte VK insenerid ise ei seisa hea selle eest, et kaasa rääkida nende tegevust puudatavatel teemadel.

Seltsi põhieesmärgid on: valdkonna inseneride erialane täiendkoolitus, kogemuste jagamine, erialase teabe kogumine ja levitamine, osalemine erialaste normdokumentide loomisel ja korrastamisel ning nende tutvustamisel, kaasarääkimine ühiskonna infrastruktuuri jätkusuutlikus arengus ja kvaliteedis, keskkonnakaitses ning inseneri elukutse maine tõstmine.

Seltsi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek – üldkogu, mis koguneb volikogu kutsel vähemalt üks kord aasta jooksul. Tänase seisuga on EVKIS-el üle 100 liikme.

Üldkogu istungite vahelisel perioodil juhib seltsi tegevust volinike koosolek – volikogu. Volikogu valitakse kolmeks aastaks. Volikogu istungite vahelisel perioodil juhib seltsi tegevust kolmeliikmeline juhatus. Volikogu ja juhatuse koosseis on leitav vajutades sellele lingile.

EVKIS-e liikmed osalevad aktiivselt ka EEL-iga seotud tegevustes ning samuti tegeleme kutsestandardite temaatikaga.

EVKIS teeb tihedat koostööd Eesti Veeühinguga ja Eesti Vee-ettevõtete Liiduga. 20. detsembril 2012 aastal sõlmiti kolmepoolne koostöökokkulepe, mille alusel on ühe tegevusena korraldatud Eestis iga-aastast rahvusvahelise veepäeva konverentsi.

2012 aastal alustas EVKIS-e  töögrupp erialaste standardite uuendamisega – kokku kuus standardit. Töögrupi liikmetena on osa võetud erialaste kutsestandardite koostamisest.

Aastast 2013 on EVKIS juriidilise isikuna standardiseerimise tehnilise komitee TK 48 „Vee ja kanalisatsioonitehnika“ asutajaliige.

Jõudumööda on organiseeritud aktuaalsetel teemadel inseneridele täiendusõpet ning objektikülastusi insenertehniliselt huvitavatele ehitusplatsidele ja hoonetesse.

Seltsi liikmetele korraldatakse regulaarselt erinevate, erialaselt põnevate objektide külastusi.

0
    0
    Sinu ostukorv
    Sinu ostukorv on tühiTagasi poodi