(+372) 519 76 262

info@evkis.ee

Liikmeks astumine

Liikmeks astumisel peab soovija esitama Seltsi juhatusele vormikohase avalduse
(vt registreerimisleht). Liikmeks vastuvõtu otsustab juhatus oma koosolekul lihthäälte enamusega ühe kuu jooksul.
Seltsil sisseastumismaksu ei ole.

Liikmekandidaat, kelleni on jõudnud EVKIS juhatuse otsus liikmeks saamise kohta, peab ühe kuu jooksul tasuma liikmemaksu.Peale maksu laekumist kantakse kandidaat liikmete nimekirja ja tal on õigus tasuta osa võtta Seltsi poolt korraldatud üritustest.

Seltsi tegevliikmete liikmemaks aastas on 50 €. Vastavalt volikogu otsusele 18.12.2012 on mittetöötavate pensionäride vastavasisulise avalduse alusel aastamaks 10€ (avaldus saata aadressil info@evkis.ee). Liikmemaks tuleb tasuda jooksva majandusaasta I kvartali lõpuks.

Liikmemaks tasuda Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Seltsi arvele EE15 2200 2210 4414 0116 Swedbank, selgitusse palun lisada nimi ja aasta.

Avaldus seltsiga liitumiseks

0
    0
    Sinu ostukorv
    Sinu ostukorv on tühiTagasi poodi